Χόνδρινες Βλάβες Γόνατος

Οι χόνδρινες βλάβες αφορούν στα νεαρά άτομα με αθλητικές δραστηριότητες και οφείλονται, συνήθως, σε ένα συγκεκριμένο ή/και επαναλαμβανόμενο τραυματισμό ή σε οστεοχονδρίτιδα. Η βαρύτητά τους εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης.

Οι χόνδρινες βλάβες προκαλούν πρώιμη οστεοαρθρίτιδα σε γόνατα νέων ατόμων και τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τεχνικές με σκοπό τη θεραπεία τους, ενώ μέχρι πρότινος θεωρούνταν μη θεραπεύσιμες.

 

Συνήθως, η μέθοδος χρησιμοποιεί μικρά οστεοχόνδρινα τεμάχια υγιούς χόνδρου από μη φορτιζόμενη επιφάνεια του ιδίου γόνατος που λαμβάνονται με ειδική τεχνική και εμφυτεύονται στην περιοχή της βλάβης στον ίδιο χειρουργικό χρόνο.
Οι δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού δείχνουν πολύ καλά αποτελέσματα.​